Elektroproces
Kontakt - Elektro Proces
Kontakt

Kontakt

ELEKTRO PROCES Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 28
31-587 Kraków

tel./fax: +48 12 686 12 80

e-mail: biuro@elektroproces.plPracowania Projektowa
e-mail: pracownia@elektroproces.pl

Prefabrykacja urządzeń
e-mail: prefabrykacja@elektroproces.pl


Oferty, kosztorysy
e-mail: marketing@elektroproces.pl


Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000115638.
NIP: 675-12-28-557
Kapitał zakładowy 500 000,00 zł.
wpłacony w całości.

 

Kontakt

F.P.U. ELEKTRO PROCES Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 28
31-587 Kraków

tel./fax: +48 12 686 12 80

e-mail: biuro@elektroproces.pl

All rights included. © Copyright by Elektro Proces | Polityka prywatności | Design by Onu Studio