Elektroproces
Realizacje - Elektro Proces

Uczelnie

Nazwa Realizacji
Zakres Prac

Centrum Energetyki AGH - Kraków


Instalacje elektryczne SN
Instalacje elektryczne nN

AGH – Centrum Komputerowe


Budowa roku 2011 – nagroda I stopnia w dziedzinie „Budynki nauki i kultury”
stacja trafo 15/0,4kV o mocy 2x1000kVA + rozdz. SN + linia kablowa SN
instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
zasilanie odbiorników siłowych i urządzeń komputerowych
instalacje sterownicze
oświetlenie zewnętrzne

Uniwersytet Pedagogiczny
(Budynek Dydaktyczny) – Kraków


stacja transformatorowa
instalacje elektryczne wewnętrzne

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Katowice


instalacje elektryczne wewnętrzne
sieci elektryczne zewnętrzne + oświetlenie terenu

AGH - Kraków


prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
instalacje elektryczne NN

Politechnika Krakowska - Kraków


instalacja klimatyzacji
instalacje elektryczne NN

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH - Kraków

asp

instalacja klimatyzacji
instalacje elektryczne NNKontakt

F.P.U. ELEKTRO PROCES Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 28
31-587 Kraków

tel./fax: +48 12 686 12 80

e-mail: biuro@elektroproces.pl

All rights included. © Copyright by Elektro Proces | Polityka prywatności | Design by Onu Studio